Cihaz Parkı Yönetimi

Kurumun müşterilerinde ve depolarında bulunan cihazlar ile girmiş olduğu ihaleler çerçevesinde rakiplerinin kazandığı ihalelerle potansiyel müşterilerine vermiş olduğu cihazlar Cihaz Parkı Yönetimi'nden takip edilebilmektedir. Katılım sağlanan ihaleler için gerekli olacak cihazlar ile ilgili taleplerde Cihaz Parkı'nda bulunan cihazlar uygunluk durumlarına göre değerlendirilerek talep için rezerve edilmektedirler. Cihazlar ile ilgili temel bilgilere ek olarak cihaz ve model bazında dijital dokümanlar eklenebilmekte, cihazlar ile ilgili notlar alınabilmektedir.