İhale Hesaplama Yönetimi

İhaleye Verilecek Fiyatı hesaplamak için geliştirilen bir uygulamadır. İhale kapsamında talep edilen test adetleri sisteme girilerek test ve ilgili sarf malzemesi kutu sayısının otomatik hesaplanması sağlanır. Özel bir hesaplama kullanılmaktadır. Teste bağlı olmayan sarf malzemeler doğrudan eklenirken test çeşidine bağlı olan sarflar da test adedine göre hesaplanır. Sonrasında hesaplanan kutu sayılarıyla ilgili raporlar alınmaktadır.