Uptrend Metrikleri

Bakım kapsamındaki sistemlerin (cihazların) ve yapılan işlerin durumu hakkında ölçümler sunmak için geliştirilen bir uygulamadır. Uygulamanın ihtiyaç duyduğu veri bir ara yüz yardımıyla MS Excel dosyalarından yüklenebilmektedir. On dokuz adet metrik, iş emri tarih aralığı, garanti/sözleşme durumu, cihaz türü, model, sistem(cihaz) gibi ölçütlere göre filtrelenip sorgulanabilmektedir. Bu metrikler saha ziyareti olmadan giderilen arızaların oranı; ilk ziyarette giderilen arızaların oranı; malzeme kullanım maliyetleri; ortalama müdahale ve/veya çalışma, tekrar çalışır duruma getirme süreleri gibi ölçümleri kapsamaktadır. Ayrıca her bir cihaz için yedi adet metrikten alınan skorlara göre hesaplanan toplam puana göre cihaz karnesi de oluşturulmaktadır.