Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi - MKYS

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun 19.07.2013 tarih ve 3161 sayılı "Klinik Mühendislik Hizmetleri" konulu yazısı, 01.07.2013 tarih ve 2013/9 sayılı "Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları" konulu genelgesi ve 20.09.2013 tarih ve 809 sayılı "Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri" konulu yazısı ile uyumludur.

Sağlık tesislerinde kullanılmakta olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) ile entegrasyonu zorunlu olmamakla birlikte istenildiği takdirde entegrasyon sağlanabilir. Sağlık Bakanlığı'na ait olan Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) ile entegre olarak çalışır.

Web tabanlıdır, her türlü mobil cihaz ve internet tarayıcı üzerinde çalışır.

Hastane özelinde kurulabileceği gibi Kamu Hastaneleri Birliği genelindeki tüm hastanelerde de çalışabilir.

Bağımsız çalışabildiği gibi Satın Alma ve Depo Yönetim Sistemleri ile de opsiyonel olarak entegre edilebilir.

Biyomedikal Tıbbi Cihazlar dışında bilgi işlem ve diğer teknik hizmet gerektiren cihazlar için de kullanılabilir.

Sağlık tesisi çalışanları dışında; bakım, onarım ve ölçümleme hizmeti alınan tedarikçilerin de yetkileri ölçüsünde kullanabilecekleri şekilde planlanmıştır.

Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri (KMBYS) Uygunluk Belgesi

KMBYS-Uygunluk-Belgesi