Teknik Servis Yönetim Sistemleri

Teknik servislere, müşterilerinde bulunan envanter ile bu envantere ait bakım, arıza, kalibrasyon vb. bilgileri görüntüleyerek envanter yönetimi, müşterilerinden gelen istekler ile iş isteği yönetimi, personeli ile iş emri yönetimi, tüm bu veriler ile analiz ve raporlama yapılabilmesine olanak sağlayan teknoloji çözümleri sunulmaktadır.