Envanter Yönetimi

Envanter Yönetimi, envanteriniz ile aklınıza gelen tüm ana ve yardımcı veriyi hiyerarşik bir bütün halinde görmenizi ve denetlemenizi sağlar. Bu modülün başlıca fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir:

Cihaza özgü bilgiler:

 • Envanter tanımlarıyla ilgili ana verileri yönetme
 • Envanter sorgulama ve detaylarını inceleme. (Ör: Marka, Model, Duruş Bilgisi, vs)
 • Cihazla ilgili Arıza iş emri oluşturma.
 • Atıl cihazların takip edilebilmesi, belli bir tarihte boşa çıkacak cihazların listelenebilmesi.
 • Cihazın finansal kaynak bilgisinin tutulabilmesi, sahip firma, doktor bilgisinin kayıt altına alınabilmesi.
 • Cihazın servis firması, fatura numarası, bir dakika için duruş maliyeti (duruşların ne kadar zarara sebep olduğunun takip edilebilmesi), kurulum tarihi, alış tarihi, kuruluma başlama tarihi bilgilerinin ayrı olarak kayıt altına alınabilmesi.
 • Kayıtlı bir cihazın kopyasını oluşturarak, sadece yeni cihaza özgü bilgilerin değiştirilebilmesine olanak sağlanarak yeni cihazların girişinin kolaylaştırılması.
 • Tıbbi cihazları UMDNS (Universal Medical Device Nomenclature System) kodlama sistemine göre tanıtma ve etiket üretme.

Arama kriterleri:

 • Cihaz türü, Bölüm, Lokasyon, Marka, Model, UMDNS, Seri Numarası, HEK durumu gibi temel bilgilere göre cihazlar filtrelenerek listeleme yapılabilmesi.
 • İhtiyaca göre istenilen temel bilgilere göre filtreleme, konfigürasyon aşamasında eklenip çıkarılabilmektedir.
 • Çok hastaneli kurumlarda merkez kullanıcılarının, yani tüm hastaneleri görüntüleme yetkisine sahip kullanıcıların hastaneye göre filtreleme yapabilmesi, tüm kurumlardaki cihazların listelenebilmesi

Arama sekmeleri:

 • Uyarıları olan cihazları listeleme ya da cihaz hakkındaki sistem uyarılarını inceleme (Ör: Cihazın garantisi doldu, Cihaz kalibre edilmeli, Cihazın bakım tarihi geçti, Kalibrasyon süresi doluyor vs.)
 • Cihazların bakım durumunun (BAKIM, GARANTİ, ON CALL vs.) kolaylıkla takip edilebilmesi, filtrelenebilmesi.
 • Kaç tane cihazın çalışır, çalışmaz, kısmi çalışır vs durumunda olduğunun kolaylıkla takip edilebilmesi ve ihtiyaç durumunda tek tuşla listelenebilmesi.
 • Onarım veya başka bir sebeple dış firmalara gönderilen cihazların adedine anında erişim, ihtiyaç durumunda belli bir firmadaki cihazların tek tuşla listelenebilmesi.
 • Aktif olan sözleşmelere ve kapsamdaki cihazların adedine anında erişim, ihtiyaç durumunda belli bir sözleşmedeki cihazların tek tuşla listelenebilmesi.

Detay sekmeler:

 • Cihazın detay bilgisine kolay erişim.
 • Cihazın geçmişini olay sırasına göre inceleme.(Örnek: Envanter kayıt, Envanter güncelleme, İş emri oluşturma ve kapatma, Kalibrasyon, Cihazla ilgili sözleşmeler hakkında olaylar, Garanti bitiş, vs.)
 • Bir cihazın ömrü boyunca sebep olduğu maliyetin incelenebilmesi.
 • Cihazın verdiği tüm uyarıların listelenebilmesi. (Arızalı, Bakım Süresi Doluyor, Kalibrasyon Tarihi Geçmiş vs.)
 • Cihazın alt ekipmanlarını inceleme ya da cihaza alt ekipman tanıtma
 • Bir cihazla ilgili tüm iş emirlerini inceleyebilme.
 • Cihazın kapsamında bulunduğu iş planlarını inceleyebilme.
 • Cihazın kalibrasyonlarını listeleme
 • Bir cihazla ilgili sözleşmeleri ve detaylarını inceleyebilme.
 • Cihazın istenilen tarih aralığında çalışabilirlik oranının (‘uptime’ oranının) grafiğine anında erşim.
 • Cihazın tüm duruşlarının listelenebilmesi.
 • Cihaza özgü dosyalara erişim, ekleme, güncelleme.
 • Cihazın modeline ait dosyalara (kullanım klavuzu, prosedür dosyaları vs.) erişim olanağı.
 • Cihazın iş emrine yüklenen dosyalara cihazın detayında eirşim.
 • Cihazın arızalarının listelenebilmesi.
 • Cihaza not ekleyebilme, güncelleyebilme, HEK notlarını görüntüleyebilme.