Genel Özellikler

bp1png-300x43

BioPro Bakım Yönetim Sistemi sağlık sektörü için özel olarak tasarlanmış, biyomedikal, teknik hizmetler ve bilgi işlem departmanlarını kapsayan bu alanda Türkiye’nin ilk ve tek bakım yönetim sistemi programıdır. Kurumların teknik ekipleri veya teknik hizmet veren kurumlar tarafından da kullanılan BioPro; periyodik bakımların planlanmasını, bakımların ve arızaların kayıt altına alınmasını, maliyetlerin malzeme, personel, firma bazında izlenmesini sağlayan ve bu sayede cihazların ömrünü, güvenilirliğini ve verimliliğini arttırmayı, bakım masraflarını ve zaman kaybını en aza indiren web 2.0 teknolojileriyle geliştirilmiş bir yazılımdır. Biz hizmet verdiğimiz her hastanemizin kendi süreçleri doğrultusunda BioPro sistemini özelleştiriyoruz, hastane ihtiyaçlarının tam ve eşsiz olarak çözümü için uyarlıyoruz.

BioPro sisteminin getirdiği avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Envanterin takibini hatasız bir şekilde sağlar, her türlü detayda raporlar.
  • Teknik personelin çalışma performansının ve sözleşmeli firmaların sözleşmelerine uygunluğunun değerlendirilmesine olanak sağlar.
  • Kâğıt üzerinden takip edilen işlerin elektronik ortamda takip edilmesi iş emirlerinin organize edilmesinde büyük kolaylık sağlar ve kayıp kayıtların önüne geçer.
  • Bakım departmanlarının düzeltici bakım yanında önleyici bakım yapmalarını da sağlayarak organizasyonun daha güvenli ve kaliteli iş görmesini sağlar.
  • Tanımlanan süreçler doğrultusunda işlerin kontrollü yapılmasını sağlar.
  • Arıza, bakım, kalibrasyon yada diğer işlerin maliyetlerinin izlenmesini sağlayarak sağlıklı bütçelemeye yardımcı olur.
  • İş gücünün daha verimli kullanılmasına olanak sağlar. Çalışanların işlerini planlamasına yardımcı olur. İşlerin takibine daha az zaman ayırmalarıyla beraber işlere daha fazla vakit harcanması sağlanır.
  • Verimliliği arttırmak için analiz edilecek çeşitli raporlar çıkarılması sağlanır.
  • Çalışanların elkitabı, kılavuz, resim, cihaz teknik özellikleri gibi dokümanlara erişmesine olanak sağlayarak bilgiye kolay ulaşım sağlar.