İş Emri Yönetimi

İş emri yönetimi BioPro’nun diğer temel modülüdür. Başlıca fonksiyonları:

İş emri temel bilgileri:

 • Arıza, Bakım ve Kalibrasyon iş emirleri kayıtları açma ve yönetme.
 • İş emri bildirim, müdahale, tamamlama zamanı, önceliği, cihaz, model, lokasyon bilgileri, sorumlu, arıza türü, açıklamalar, kullanıcı hatası olup olmadığı, cihazın HEK’e ayrılıp ayrılmadığı, varsa, dış firma bilgisi, bildiren kişi vs.bilgilerinin tutulması.
 • Tek bir tuşla alt iş emri ekleyebilme.
 • Toplu iş emri güncelleyebilme.
 • Arıza, Bakım ve Kalibrasyon iş emirleriyle ilgili kullanıcıların düzenleyebildiği MS Word dokümanı oluşturma. (Islak imza gerekmesi durumunda yazıcıdan çıkartmak için)
 • Departman kullanıcılarının bildirdikleri “İş İstekleri”nden “İş emirleri” oluşturma.

Arama kriterleri:

 • İş emri numarası, planlama tarih aralığı, dış firma, iş emri durumu, kullanıcı hatası, envanter no, sorumlu, bölüm, lokasyon, cihaz türü vs gibi alanlara göre filtreleme yapılıp listelenme sağlanabilmesi.
 • İhtiyaca göre istenilen temel bilgilere göre filtreleme, konfigürasyon aşamasında eklenip çıkarılabilmektedir.
 • Çok hastaneli kurumlarda merkez kullanıcılarının, yani tüm hastaneleri görüntüleme yetkisine sahip kullanıcılarınhastaneye göre filtreleme yapabilmesi, tüm kurumlardaki iş emirlerinin listelenebilmesi

Arama sekmeleri:

 • İş emri durumuna göre iş emirleri sayılarının görüntülenmesi, tek tuşla istenilen durumdaki iş emirlerinin listelenebilmesi.
 • İş emri önceliklerine göre iş emirleri sayılarının görüntülenmesi, tek tuşla istenilen durumdaki iş emirlerinin listelenebilmesi.

Detay sekmeler:

 • İş emri değişikliklerini tarih sırasında inceleyebilme. (Örnek: iş emriyle ilgili hangi aktiviteyi hangi personel, ne zaman yapmış)
 • İş emrinde harcanan iş gücünü, kullanılan malzemeleri, ihtiyaç duyulan hizmetleri kayıt edebilme vemaliyetlerini inceleyebilme.
 • Bir iş emri için verilen parça siparişlerinin bilgilerini kayıt etme.
 • Sonradan takip edebilmek, karşılaştırma yapabilmek amacıyla, iş emri için çeşitli firmalardan alınan tekliflerin kayıt altına alınbilmesi.
 • İstenilen sayıda iş gücü kaydı yaratılabilmesi.
 • İş emriyle ilgili dışarıdan bir firma müdahaleleri bilgilerini kayıt etme ve bu müdahalelerle ilgili firma performans raporları alma.
 • İş emriyle ilgili herhangi bir dijital doküman yükleyebilme ve indirebilme.
 • İş emrinin bağlı alt iş emirlerini takip edebilme, inceleyebilme, güncelleme, ekleme.
 • İş emri için kullanılan bakım cihazlarının kaydının tutulabilmesi.
 • İş emrinde uygulanacak prosedürleri tanımlayabilme ve gözlemleyebilme.
 • Bir iş emriyle ilgili kadar çok sayıda not ekleyebilme.

İş İstekleri işlemleri:

 • Departmanlardaki kullanıcılardan gelen iş taleplerini “İş İsteği” olarak kayıt etme.
 • Kullanıcıların tanımladıkları iş istekleriyle ilgili olan iş emirlerini ve durumlarını görüntüleyebilmeleri.
 • İş isteklerinin geçmiş bilgilerinin takip edilebilmesi.
 • Yeni iş istekleri geldiğinde renklendirme sağlanması ile ilgilenilmemiş iş isteklerinin kolaylıkla takip edilebilmesi.

Diğer özelliklerden bazıları:

 • Bakım ve Kalibrasyon iş emirlerinin yıllık planları sisteme kaydetme ve otomatik iş emirleri oluşturma.,
 • Detaylı iş planlama ile kişilerin iş yoğunluğunun grafiksel olarak takip edilebilmesi.
 • Teknisyenlerdeki tahmini iş sürelerinin grafiksel olarak incelenebilmesi.
 • Toplu iş emri ataması yapılabilmesi.
 • Arıza türleri, iş emri türü, iş emri öncelik, prosedür, şablon, cihaz durumu gibi iş emrinde kullanılan tanımlarının yönetilebilmesi.
 • Excel formatında şablon hazırlanabilmesi ve ilgili iş emirlerinde şablonun gerekli bilgilerle otomatik olarak dolu gelmesi, ayrıca doküman içerisinde bulunan bir tuşa basarak otomatik olarak ilgili iş emrinin dokümanı olarak kaydedilebilmesi.
 • Kalibrasyon iş emirlerinden kalibrasyon sertifikaları üretmek. (TS EN ISO/IEC 17025: 2000 standardına uygun sertifika üretmek.)