MetaPro

metaprologo

Metapro ile kurumunuzdaki tüm envanter bilgilerinizi kontrol edebilir, süreçlerinizi gözlemleyebilir, planlayabilir ve yönetimsel kararlar almak için analizler yapabilirsiniz. Tesislerde yapılması gereken yüksek iş gücü isteyen ve hata yapmanın kolay olduğu bir çok işlemin otomasyonunu sağlayabilir; böylece verimliliği arttırır, riski azaltır ve yapılan yatırımın kısa sürede dönmesini sağlayabilirsiniz.

Metapro ile;

  • Cihazlarınızın ömrünü uzatabilirsiniz: Etkili envanter yönetimi sayesinde bakım, kalibrasyon dönemlerini kolaylıkla takip edebilir bu sayede cihazlarınızın ömrünü uzatabilirsiniz.
  • Bütçenizi kontrol altına alabilirsiniz: Arıza, bakım, kalibrasyon ya da diğer işlerin maliyetlerinin izlenmesini sağlayarak sağlıklı bütçelemeye yardımcı olur.
  • Bilgi tekrarlarını önleyebilirsiniz: Envanter, iş ve kaynakların performans yönetimini sağlar. Bölümlerin, bilgiyi elektronik olarak paylaşmasına yardım eder ve kurum içindeki bilginin bir bütün olmasını sağlar. Sadece bir yazılım değil, kurumsal bir çözümdür.
  • Bilgiye erişimi kolaylaştırabilirsiniz: Çalışanların el kitabı, kılavuz, resim, cihaz teknik özellikleri gibi belgelere erişmesine olanak sağlayarak bilgiye ulaşımı kolaylaştırır.
  • Kullanıcı dostu ekranlarla işlerinizi hızlandırabilirsiniz: Tek sayfalı web uygulaması ara yüzü ve kullanıcı rollerine göre ayarlanabilen açılış ekranları kullanımı kolaylaştırır. Çalışmak istenen ekranlara ulaşımı hızlandırır. Aynı anda birden çok ekranda çalışma olanağı sağlar.
  • İşlerinizi prosedürler doğrultusunda yönetebilirsiniz: Tanımlanan prosedürler doğrultusunda işlerin kontrollü yapılmasını sağlar. Prosedür adımlarına ne şekilde uyulduğunu izleme olanağı verir.
  • Süreçlerinizin optimizasyonunu gerçekleştirebilirsiniz: Bakım süreçleri ile ilgili analizlere ulaşmanızı sağlayarak optimizasyona yardımcı olur.
  • İş gücü verimliliğini ölçebilirsiniz: Teknik personelin çalışma performansının ve alt yüklenici firmaların sözleşmeye uygunluğunuzun değerlendirilmesine olanak sağlayarak verimliliği arttırır.
  • Ağaç yapısı ile hiyerarşik verilerinizi düzenleyebilirsiniz: Bölüm, lokasyon, cihaz türü, depo, iş türü, arıza türü gibi ağaç yapısı isteyen tanımlamalarınızı kolaylıkla ve sınır olmadan yapabilirsiniz.