Planlı Bakım Yazılımı

Bakım masrafları, üretim tesislerinin toplam işletme giderlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Endüstri türüne göre değişse de, bakım masraflarının toplam işletme giderlerinin %15 ila %60 arası bir bölümünü oluşturduğu bilinmektedir. Yine yapılan çalişmalara göre, işletme ve bakım masrafların büyük bir kısmı, yanlış, sistematik olmayan ve planlı gerçekleştirilmeyen bakım yöntemleri nedeniyle boşa harcanmaktadır. Etkin olmayan bakım yöntemleri ayrıca üretilen ürünün kalitesine ve iş güvenliğine de büyük etki yapabilmektedir.

anahtar