top of page

Asset Management

Inventory Management allows you to view, control and manage your inventory and all main and auxiliary data in a hierarchical whole.

Main features:

  • Makinelerin detaylı izlenmesini sağlar,

  • Makinelerin geçmişini görüntülemeye yardımcı olur,

  • Seri sonu gelen makineleri envanterden çıkarır,

  • Proaktif yaklaşım sunar,

  • Makineler için açılmış iş emirlerini ve makinelerin fiziki durumlarını tek bir ekranda izleme olanağı sunar.

  • Envanter Yönetimi sayesinde makinelerin hiyerarşik bir yapıda; lokasyon, iş ve gider verileri ışığında denetlenmesi sağlanır, bu denetimlerden çıkan analizler doğrultusunda makinelerin ömrünü uzatılarak üretkenliği arttırılır.

  • Makinelerin geçmişini görüntüleyerek, makineler için açılan iş emirleri, yapılan kalibrasyonları, makineleri ait dijital dosyaları; bakım, kalibrasyon, arıza, sözleşme, garanti hakkındaki uyarıları, kullanım dışı kalmış makineleri, makinelerin fiziki durumlarını tek bir ekranda izleme, yönetme ve periyodik işlerle ilgili önceden bilgi verme imkanı verir. Bununla birlikte müşterilere proaktif yaklaşımın sunulmasıyla, doğabilecek her türlü arızaya karşı önceden önlemler alınır, beklenmedik arıza süresi en aza indirilir.

  • Makinelerin envantere girişi, çıkışı, bakımları, arızaları, kalibrasyonları hakkında bütün bilgilere ulaşmanızı; makine bilgilerini değiştirmenizi; kullanılamaz duruma gelen makineleri envanterden çıkartmanızı sağlar. Kolay kullanımlı kullanıcı arayüzü ve ağaç veri yapısı sayesinde envanter yönetimini hızlı ve düzenli bir biçimde gerçekleştirmenize yardımcı olur.

bottom of page