top of page

Work Order Management

Work Order Management allows you to keep your business processes under control from the beginning to the end.

Main features:

 • İş akışınızın baştan sona denetimini sağlar,

 • İş emri geçmişini görüntüler (onaylama-başlatma-tamamlama-kapatma-planlar-gerçekleşenler),

 • İş maliyetlerini otomatik hesaplar,

 • Detaylı planlama ve atanmamış işlerin takibini sağlar,

 • Ekipmanlarla ilgili iş emirlerine ulaşılır,

 • İş isteklerinden iş emirleri oluşturur,

 • İş ile ilgili dosyaları saklar,

 • Sertifika hazırlar.

 • İş emri geçmişi sayesinde işin aşamalarını izler. Yedek parça, tedarikçi gideri ve işçilik maliyetlerini otomatik hesaplar. İşin yapılmasında uyulması gereken prosedür adımlarının yerine getirilip getirilmediğini gözlemle sunar. SLA uygulamaları, iş planı ve güvenlik planı oluşturulması veya kaldırılması, servis istekleriyle ilgili olarak maliyetlerin gösterilmesi, atamayla ilgili olarak bilgilendirme aşamalarını planlar ve detaylı planlama sayesinde atanmamış işlerin takibini ve yönetimini sağlar.

 • Kurum kullanıcılarından gelen iş taleplerini “İş İsteği” olarak kaydeder ve bunlarından “İş Emirleri” oluşturur. Öncelik, fiziki durum, arıza türü gibi tanımlamaların yapılmasını sağlar.

 • Bakım ve kalibrasyon şablonlarının dijital kopyalarının sisteme yüklenmesine ve bu şekilde uzaktan erişime olanak tanır. İş bitirimlerinde kanunen gerekli sertifikaları hazırlayarak maddi kayıpları önler.

 • Esnek yapısıyla problemlere müdahale süresini kısaltır, iş isteği ve iş emirlerinin takibini kolaylaştırır.

bottom of page