top of page

Calibration Management

Calibration Management helps you prevent legal and material damages that may arise from negligence or errors by monitoring and controlling the calibration processes.

Main features:

  • Otomatik kalibrasyon takibi yapar,

  • Ulusal standartlara uygun sertifika hazırlar,

  • Kalibrasyon geçmişini görüntüler.

  • Kalibrasyon yapan veya yaptıran kurumların kalibrasyon yapılması gereken makinelerin takibi, gerekli işlemlerin yapılması ve ulusal standartlara uygun setifikaların hazırlanması gibi işlemleri otomatikleştirir.

  • Kalibre edilir makineler ve bunlara yapılan kalibrasyonlar hakkında bilgi verir, kalibrasyonlarda kullanılan prosedürleri kaydeder.

bottom of page