top of page

Material Management

Material Management allows you to manage material and spare part definitions and their movements in detail.

Main features:

 • Malzeme tanımlamalarını düzenler

 • Stok planlamanızı yapar

 • Sarf malzeme ve yedek parça bütçenizi ayarlar

 • Malzeme maliyeti analizleri için detaylı bilgi sağlar

 • Uzun süreli planlamaya destek olur

 • Depo giriş ve çıkışlarını takip eder

 • Temel stok yönetimi gereksinimini karşılar

Malzeme Yönetimi sayesinde gerekli malzeme, iş gücü ve makine ihtiyaçları belirlenerek oluşabilecek kaynak eksikliği konusunda önlem alınması sağlanır ve minimum düzeyde stok bulundurulması sağlanarak depo maliyetleri en aza indirilir.

Stok yönetimi konusunda:

 • Stok kayıtlarının yaratılması,

 • Stok takibi,

 • Parça kütüğü oluşturulması,

 • Ambarlar arası transfer ve dışarı parça çıkışıyla ilgili olarak iş emri oluşturulması,

 • Stok tutma ve sipariş verme maliyetlerin takibinin yapılması,

 • Emniyet stoğunun yeniden belirlenmesi ve ilgili iş emrinin üretilmesi sağlanır.

Makine parkının iş akışı incelenerek, doğru zamanda, doğru lokasyonda, doğru malzemenin konumlanması sağlanır, bu sayede kaynak planlaması optimize edilir. Stokta olmayan ürün, stok azlığı ve stokta ürün bulundurma oranları en aza indirilir. İş emrinde malzeme kullanımı ile ilgili detaylı maliyet analizlerinin sağlanmasıyla, giderler en aza indirilmiş olur. İşlerin gerçek maliyetleri hakkında raporlamaya yardımcı olarak, uzun süreli planlamaya destek sağlanır.

bottom of page