top of page

CMMS

ile sağlıkta mükemmeli yakalayın

BioPro Envanter Bakım Yönetim Sistemi Logo

CMMS

ile sağlıkta mükemmeli yakalayın

BioPro Envanter Bakım Yönetim Sistemi Analiz Kokpiti

BioPro Envanter Bakım Yönetim Sistemi, özellikle sağlık sektörü için tasarlanmıştır. Türkiye'de biyomedikal, bilgi işlem, teknik hizmetler ve destek hizmetleri departmanları için ilk ve tek bakım yönetim sistemi programıdır. BioPro, kurumların teknik ekipleri veya teknik hizmet veren kurumlar tarafından kullanılabilir.

BioPro, sağlık sektöründeki kurumların teknik operasyonlarını yönetmek için güçlü bir araçtır. İşletmenizi daha verimli ve maliyet etkin hale getirmek için BioPro'yu keşfedin.

BioPro, envanter yönetimini, arıza takibini, periyodik bakım ve kalibrasyonların planlanmasını, iş emirlerinin kayıt altına alınmasını ve maliyetlerin malzeme, personel ve firma bazında izlenmesini sağlar. Bu sayede cihazların ömrünü, güvenilirliğini ve verimliliğini arttırmayı, işletme maliyetlerini ve zaman kaybını en aza indirmeyi hedefler. Ayrıca, BioPro, kurumunuzun kendi süreçleri doğrultusunda özelleştirilebilir ve ihtiyaçlarınızın tam ve eşsiz bir çözümü için uyarlanabilir.

BioPro Envanter Bakım Yönetim Sistemi Mobil Uygulama

BioPro
kurumunuzdaki günlük operasyonlarınızı yönetirken ihtiyaç duyacağınız tüm modüllere sahiptir.

Blue wheelchair

Envanter Yönetimi

Envanter yönetimi modülü, kurumun tüm cihazlarını tek bir merkezi envanterde yönetmesine, cihazların bakım geçmişini takip etmesine ve cihazların yerlerini, servis sürelerini, maliyetlerini vb. izlemesine olanak tanır.

Checklist

İş Yönetimi

İş yönetimi modülü, iş emirlerinin oluşturulmasına, atanmasına, takibine ve tamamlanmasına olanak tanır. Bu modül sayesinde tüm iş emirleri bir arada görüntülenebilir ve iş akışı daha verimli hale getirilebilir.

Checking Inventory

Malzeme Yönetimi

Malzeme yönetimi modülü, kurumun tüm malzemelerini tek bir merkezi envanterde yönetmesine, stok takibi yapmasına olanak tanır. Bu modül sayesinde malzeme maliyetleri kontrol altına alınabilir ve işletme maliyetleri azaltılabilir.

Man Signing
Oxygen Equipment Maintenance
Financial Report

Sözleşme Yönetimi

Sözleşme yönetimi modülü, kurumun tüm sözleşmelerini tek bir merkezi envanterde yönetmesine, sözleşme sürelerinin takibine ve hatırlatmaların yapılmasına olanak tanır. Bu modül sayesinde sözleşme yönetimi daha verimli hale getirilebilir ve işletme maliyetleri azaltılabilir.

Kalibrasyon Yönetimi

Kalibrasyon yönetimi modülü, kurumun tüm cihazlarının kalibrasyon sürelerini takip ederek, kalibrasyonların zamanında yapılmasını sağlar. Bu modül sayesinde cihazların doğru çalışması garanti altına alınabilir ve gereksiz arızalar önlenerek işletme maliyetleri azaltılabilir.

Raporlar

Raporlar modülü, kurumun tüm işlemlerinden otomatik olarak veri toplayarak çeşitli raporlar oluşturur. Bu raporlar sayesinde kurum yöneticileri, teknik ekipleri ve destek hizmetleri departmanları, verimlilik, maliyetler, arıza oranları gibi birçok konuda detaylı bilgiye sahip olabilir ve işletme performansını değerlendirebilir.

Chart on the digital tablet screen.
Smart Phone Screen

Analiz

Analiz modülü, kurumun tüm verilerini analiz ederek işletme performansı, cihazların kullanım ömrü, maliyetler ve arıza oranları gibi birçok konuda detaylı bilgi sunar. Bu sayede kurum yöneticileri, teknik ekipleri ve destek hizmetleri departmanları, işletmenin güncel durumunu ve gelecekte alınacak kararlara yönelik verileri elde edebilir.

BioPro Mobil

Mobil uygulama, kullanıcıların envanter yönetimi, arıza takibi, bakım planlaması, iş emirleri gibi birçok işlemi mobil cihazları üzerinden kolayca yapabilmelerini sağlar. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir yerden BioPro'ya erişerek işlerini yönetebilirler.

Sağlık Teknolojilerinde Güvenli Adım: BioPro CMMS

  • BioPro, envanter takibini hatasız bir şekilde gerçekleştirir ve detaylı raporlar sunar.

  • BioPro, teknik personelin çalışma performansının ve sözleşmeli firmaların sözleşmelerine uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılar.

  • Elektronik ortamda iş takibi yapmak, kağıt üzerinden yapılan takiplere göre iş emirlerinin düzenlenmesinde büyük kolaylık sağlar ve kaybolan kayıtların önüne geçer.

  • BioPro, bakım departmanlarının sadece düzeltici değil, aynı zamanda önleyici bakım da yapmalarını sağlar. Böylece organizasyon daha güvenli ve kaliteli bir şekilde iş görebilir.

  • BioPro, belirlenen süreçlere göre işlerin kontrol altında yürütülmesini sağlar.

  • BioPro, arıza, bakım, kalibrasyon ve diğer işlerin maliyetlerinin izlenmesiyle sağlıklı bir bütçeleme yapılmasına yardımcı olur.

  • BioPro, iş gücünün daha verimli kullanılmasına olanak tanır ve çalışanların işlerini planlamalarına yardımcı olur. BioPro ile işlerin takibi daha az zaman alır, böylece çalışanlar işlere daha fazla vakit ayırabilirler.

  • BioPro, verimliliği artırmak için çeşitli raporlar oluşturarak analiz yapılmasına imkan sağlar.

  • BioPro, çalışanların el kitabı, kılavuz, resim, cihaz teknik özellikleri gibi dokümanlara erişmesine olanak sağlayarak bilgiye kolay erişim imkanı sunar.

SERKAN UĞUR BAYRAKTAR

SIEMENS TIP ÇÖZÜMLERİ
SAĞLIK SEKTÖRÜ ENTEGRE SERVİS YÖNETİMİ ÜRÜN MÜDÜRÜ

Kimsenin detayları ile ilgilenmek istemediği bu maratonda yaptığınız işi görünür kılmak, uğraştığınız problemleri ve ürettiğiniz çözümleri açıklayabilmek ve tespit ettiğiniz sorun/çözümleri verilerle destekleyebilmek için attığınız her adımda sizi izleyen, uyaran, bilgilendiren bir asistana ihtiyacınız vardır. BioPro'nun tam da bu hedef ve fiili klinik uygulama tecrübesi ile geliştirilmiş ve halen geliştiriliyor olması sahada yaşanılan her soruna, size uygun bir çözüm önermesini sağlıyor.
bottom of page