top of page

CMMS

ile sağlıkta mükemmeli yakalayın

MetaPro Envanter Bakım Yönetim Sistemi Logo

CMMS

ile mükemmeli yakalayın

Car Factory

Cihazlarınızın ömrünü uzatın

Bakım ve kalibrasyon dönemlerini kolaylıkla takip ederek etkili envanter yönetimi sağlayabilir ve bu sayede cihazlarınızın ömrünü uzatabilirsiniz.

Bütçenizi kontrol altına alın

Arıza, bakım, kalibrasyon veya diğer işlerin maliyetlerinin izlenmesi, sağlıklı bir bütçeleme yapmaya yardımcı olur.

Bilgi tekrarlarını önleyin​
Envanter, iş ve kaynakların performans yönetimini sağlar. Bölümlerin bilgiyi elektronik olarak paylaşmasına yardımcı olur ve kurum içindeki bilginin bir bütün halinde olmasını sağlar. Bu, sadece bir yazılım değil, aynı zamanda kurumsal bir çözümdür.

Bilgi tekrarlarını önleyin

Envanter, iş ve kaynakların performans yönetimini sağlar. Bölümlerin bilgiyi elektronik olarak paylaşmasına yardımcı olur ve kurum içindeki bilginin bir bütün halinde olmasını sağlar. Bu, sadece bir yazılım değil, aynı zamanda kurumsal bir çözümdür.

Bilgiye erişimi kolaylaştırın

Çalışanların el kitabı, kılavuz, resim, cihaz teknik özellikleri gibi belgelere erişmesine olanak sağlayarak bilgiye ulaşımı kolaylaştırır.

Bilgiye erişimi kolaylaştırın.
Çalışanların el kitabı, kılavuz, resim, cihaz teknik özellikleri gibi belgelere erişmesine olanak sağlayarak bilgiye ulaşımı kolaylaştırır.
Kullanıcı dostu ekranlarla işlerinizi hızlandırın​.
Tek sayfalı web uygulaması arayüzü ve kullanıcı rollerine göre ayarlanabilen açılış ekranları, kullanımı kolaylaştırır ve istenilen ekranlara hızlı bir şekilde erişimi sağlar. Ayrıca, aynı anda birden fazla ekranda çalışma imkanı sunar.

Kullanıcı dostu ekranlarla işlerinizi hızlandırın

Tek sayfalı web uygulaması arayüzü ve kullanıcı rollerine göre ayarlanabilen açılış ekranları, kullanımı kolaylaştırır ve istenilen ekranlara hızlı bir şekilde erişimi sağlar. Ayrıca, aynı anda birden fazla ekranda çalışma imkanı sunar.

İşlerinizi prosedürler doğrultusunda yönetin

Belirlenen prosedürlere uygun olarak işlerin kontrol altında yapılmasını sağlar ve prosedür adımlarına nasıl uyulduğunu takip etme imkanı verir.

worflow.webp
analysis.webp

Süreçlerinizin optimizasyonunu gerçekleştirin

Bakım süreçleri ile ilgili analizlere ulaşmanızı sağlayarak optimizasyona yardımcı olur.

İş gücü verimliliğini ölçün

Teknik personelin çalışma performansının ve alt yüklenici firmaların sözleşmeye uygunluğunun değerlendirilmesine olanak sağlayarak verimliliği artırır.

İş gücü verimliliğini ölçün.
Teknik personelin çalışma performansının ve alt yüklenici firmaların sözleşmeye uygunluğunun değerlendirilmesine olanak sağlayarak verimliliği artırır.
Technology

Envanter Yönetimi

Envanter Yönetimi, envanteriniz ile tüm ana ve yardımcı veriyi hiyerarşik bir bütün halinde görmenizi, denetlemenizi ve yönetmenizi sağlar.

Man Signing

Sözleşme Yönetimi

Sözleşme Yönetimi, tedarikçilerle olan sözleşmelerin ve sözleşmeli makinelerin takibini sağlar.

Chart on the digital tablet screen.

Analiz

Sistemin güncel durumunu gerçek zamanlı verilere görsel ve kolay anlaşılır grafikler aracılığıyla gösterir.

Checklist

İş Yönetimi

İş Emri Yönetimi, iş süreçlerinizi başlangıcından bitişine kadar kontrol altında tutmanızı sağlar.

Oxygen Equipment Maintenance

Kalibrasyon Yönetimi

Kalibrasyon Yönetimi, kalibrasyon işlemlerinin takibi ve kontrolünü sağlayarak ihmalden veya hatalardan doğabilecek yasal ve maddi zararları önlemenize yardımcı olur.

Smart Phone Screen

MetaPro Mobil

Metapro Mobil uygulaması, Metapro ana sistemi ile bütünleşik çalışacak biçimde tasarlanmıştır. Metapro Loader adı verilen ana uygulama sayesinde tüm güncellemeleri alır ve bu şekilde son sürümü ile çalışır.

Checking Inventory

Malzeme Yönetimi

Malzeme Yönetimi, malzeme ve yedek parça tanımlarını ve bunların hareketlerini detaylı biçimde yönetmenizi sağlar.

Financial Report

Raporlar

Metapro'nun akıllı raporlama aracı sayesinde, sistemdeki performans ve envanter bilgileri istenilen kriterlere göre hazırlanabilir. Hazırlanan raporlar, sistem kullanıcıları dışındaki kişilere sunulabilen çeşitli formatlarda veya kağıt çıktısı olarak alınabilir.

Wall of ideas

İş Akış Motoru

Gerek arıza, gerek bakım veya kalibrason süreçlerinin en etklili şekilde yönetilmesini sağlayan İş Akışı Motoru ile ilgili bilgiler en doğru şekilde toplanabilmekte, her bir işin hangi aşamada olduğu takip edilebilmektedir.

Credit Card Purchase

Tedarik Yönetimi

Malzeme, yedek parça, hizmet gibi her türlü alım yaparken yapılan fiyat araştırmalarını takip edebilir, teklif dokümanlarını yükleyebilir, fiyat karşılaştırması yapabilir, geçmiş tekliflere ulaşabilirsiniz.

MetaPro Envanter Bakım Yönetim Sistemi Mobil Uygulama

MetaPro
kurumunuzdaki günlük operasyonlarınızı yönetirken ihtiyaç duyacağınız tüm modüllere sahiptir.

bottom of page