top of page

Envanter Yönetimi

Envanter Yönetimi, envanteriniz ile ilgili aklınıza gelen tüm ana ve yardımcı veriyi hiyerarşik bir bütün halinde görmenizi ve denetlemenizi sağlar.

Başlıca fonksiyonları:

Cihaza Özgü Bilgiler:

 • Envanter tanımlarıyla ilgili ana verileri yönetme

 • Envanter sorgulama ve detaylarını inceleme (Ör: Marka, Model, Duruş Bilgisi vb.)

 • Cihazla ilgili iş emirleri oluşturma

 • Atıl cihazların takip edilebilmesi, belli bir tarihte boşa çıkacak cihazların listelenebilmesi

 • Cihazın finansal kaynak bilgisinin tutulabilmesi, sahip firma, doktor bilgisinin kayıt altına alınabilmesi

 • Cihazın servis firması, fatura numarası, bir dakika için duruş maliyeti (duruşların ne kadar zarara sebep olduğunun takip edilebilmesi), kurulum tarihi, alış tarihi, kuruluma başlama tarihi gibi bilgilerinin ayrı olarak kayıt altına alınabilmesi

 • Kayıtlı bir cihazın kopyasını oluşturarak, sadece yeni cihaza özgü bilgilerin değiştirilebilmesine olanak sağlanarak yeni cihazların girişinin kolaylaştırılması

 • Tıbbi cihazları UMDNS (Universal Medical Device Nomenclature System) kodlama sistemine göre tanıtma ve etiket üretme

Arama Kriterleri:

 • Cihaz türü, Bölüm, Lokasyon, Marka, Model, UMDNS, Seri Numarası, HEK durumu gibi temel bilgilere göre cihazlar filtrelenerek listeleme yapılabilmesi

 • İhtiyaca göre istenilen temel bilgilere göre filtreleme, konfigürasyon aşamasında ekleyip çıkarma imkanı

 • Çok hastaneli kurumlarda merkez kullanıcılarının, yani tüm hastaneleri görüntüleme yetkisine sahip kullanıcıların hastaneye göre filtreleme yapabilmesi, tüm kurumlardaki cihazların merkezi olarak listelenip yönetilebilmesi

Cihaz Detayları:

 • Cihazın detay bilgilerine kolay erişim

 • Cihazın geçmişini olay sırasına göre inceleme(Örnek: Envanter kayıt, Envanter güncelleme, İş emri oluşturma ve kapatma, Kalibrasyon, Cihazla ilgili sözleşmeler hakkında olaylar, Garanti bitiş vb.)

 • Bir cihazın ömrü boyunca sebep olduğu maliyetin incelenebilmesi

 • Cihazın verdiği tüm uyarıların listelenebilmesi (Arızalı, Bakım Süresi Doluyor, Kalibrasyon Tarihi Geçmiş vb.)

 • Cihazın alt ekipmanlarını inceleme ya da cihaza alt ekipman tanıtma

 • Bir cihazla ilgili tüm iş emirlerini inceleyebilme

 • Cihazın kapsamında bulunduğu iş planlarını inceleyebilme

 • Cihazın kalibrasyonlarını listeleme

 • Bir cihazla ilgili sözleşmeleri ve detaylarını inceleyebilme

 • Cihazın istenilen tarih aralığında çalışırlık oranının (‘uptime’ oranının) grafiğine anında erişim

 • Cihazın tüm duruşlarının listelenebilmesi

 • Cihaza özgü dosyalara erişim, ekleme, güncelleme

 • Cihazın modeline ait dosyalara (kullanım klavuzu, prosedür dosyaları vb.) kolay erişim

 • Cihazın iş emirlerine yüklenen dosyalara tek yerden erişim

 • Cihazın arızalarının listelenebilmesi

 • Cihaza notlar ekleyebilme, güncelleyebilme

bottom of page