top of page

İş Yönetimi

İş yönetimi İş İstekleri, İş Emirleri ve Planların yönetildiği BioPro’nun diğer bir temel modülüdür.

Başlıca fonksiyonları:

 • Tesis personelinden iş isteklerini dijital olarak toplayabilme

 • Toplanan iş isteklerinden teknik ekibe iş emirleri oluşturabilme

 • Dinamik olarak belirlenebilecek türlerde iş emirleri kayıtları açma ve yönetme

 • İş emri ile ilgili zaman, cihaz, lokasyon bilgileri ile açıklamalar ve diğer temel bilgilerin takibi

 • İş emirleri ile ilgili oluşan maliyetlerin farklı kırılımlarda takibi ve raporlanabilmesi

 • Toplu iş emri güncelleyebilme

 • Periyodik işleri kısa sürede kolay şekilde planlayabilme ve planların otomatik olarak güncel tutulması

 • İş emri bilgilerindeki değişiklikleri tarih sırasında inceleyebilme. (Örnek: iş emriyle ilgili hangi aktiviteyi hangi personel, ne zaman yapmış)

 • İş emrinde harcanan iş gücünü, kullanılan malzemeleri, gelen faturaları, ihtiyaç duyulan hizmetleri kayıt edebilme ve maliyetlerini inceleyebilme

 • Bir iş emri için verilen parça siparişlerinin bilgilerini takip edebilme

 • Sonradan takip edebilmek, karşılaştırma yapabilmek amacıyla, iş emri için çeşitli firmalardan alınan tekliflerin kayıt altına alınması

 • İş emriyle ilgili dışarıdan bir firma müdahaleleri bilgilerini kayıt etme ve bu müdahalelerle ilgili firma performans raporları alma

 • İş emriyle ilgili herhangi bir dijital doküman yükleyebilme ve indirebilme

 • İş emrinin alt iş emirlerini takip edebilme

 • İş emrinde uygulanacak prosedürleri tanımlayabilme

 • Detaylı iş planlama ile kişilerin iş yoğunluğunun grafiksel olarak takip edilebilmesi ve eşit dağılım yapılabilmesi

 • Teknisyenlerdeki tahmini iş sürelerinin grafiksel olarak incelenebilmesi

 • Toplu iş emri ataması yapılabilmesi

bottom of page