top of page

Kalibrasyon Yönetimi

Kalibrasyon Yönetimi modülü kalibrasyon yapılan cihazların kalibrasyonlarının takibini yapmak isteyenler ya da kendisi kalibrasyon yapan hastaneler/laboratuvarlar için geliştirilmiştir.

Başlıca fonksiyonları:

  • Kalibrasyon bilgilerini kayıt edebilme

  • Gelecek kalibrasyon tarihlerini otomatik oluşturma

  • Kalibrasyon tarihleri yaklaşan ya da geçmiş cihazlar hakkında bilgi verme

  • Kalibrasyon sertifikaları üretebilme

  • Kalibrasyon sertifikaları sistemde üretilmiş olsun ya da olmasın dijital halini sistemde saklayabilme

  • Kalibrasyon aletlerini kayıt altına alabilme

  • Excel formatında kalibrasyon sertifikası şablonları hazırlayabilme

  • İş emirlerinde şablonun gerekli bilgilerle otomatik olarak dolu gelmesi ve sisteme kolay şekilde yüklenebilmesi

bottom of page