top of page

Malzeme Yönetimi

İş emirlerinde kullanılan malzemelerin tanım bilgilerini ve güncel durumları hakkında bilgileri yönetmek için kullanılan modüldür. İş emri ile ilgili detaylı maliyet analizleri için bilgi kaynağı olarak kullanılır.

Başlıca fonksiyonları:

 • Temel malzeme tanımları bilgilerini yönetmek

 • Her bir malzeme için kritik stok miktarı tanımlayabilme, kritik stoğun altındaki malzemelerin tek tuşla listelenebilmesi

 • Bir malzemenin bulunduğu depolar bilgisine erişim

 • Çok hastaneli kuruluşlarda talep edilmesi durumunda, malzemenin başka hastanelerde olup olmadığının görüntülenebilmesi

 • Çok hastaneli kuruluşlarda hastaneler arasındaki transfer hareketlerinin takibi

 • Malzeme ile ilgili tüm hareketlerin listeleyebilme (Satın alma, kullanım, alınan kalemden cihaz kaydı oluşturabilme vb.)

 • Bir malzemeye alternatif malzeme tanımlayabilme

 • Malzeme ile ilgili olarak alınan tüm teklifleri listeleyebilme

 • Malzemenin kullanıldığı cihazları listeleyebilme

 • Temel ve detay malzeme bilgilerine göre arama yapabilme

 • Depo giriş ve çıkış bilgilerini takip edebilme

 • Stok yönetimi yapabilme

 • Malzeme ve malzeme hareketleri ile ilgili dijital dosyaların takibi

 • İş emirlerinde kullanılan malzemelerin takibi

 • İş emirlerinin gerçek maliyetleri hakkında raporlar oluşturulmasına destek olmak

 • Yapılan çalışmalar kapsamında firmalardan alınan malzeme ve hizmet tekliflerinin kayıt altına alınabilmesi, ihtiyaç durumunda daha önce alınan fiyat bilgilerinin karşılaştırılabilmesi

 • Malzemenin güncel maliyetini hesaplarken değişik formüller seçilebilmesi

 • Malzeme türlerinin ağaç yapısında tanımlanabilmesi

 • Depo tanımlarının yönetilebilmesi

 • Bir depoda bulunan malzeme stoklarına kolaylıkla erişilebilmesi

bottom of page