top of page

Sözleşme Yönetimi

Alt yüklenicilerle yapılan sözleşme bilgilerini yönetebileceğiniz modüldür. Bir cihaza iş emri açıldığında ilgili kullanıcıya sözleşmeli firma bilgilerini gösterir ve kullanımı yönlendirir.

Başlıca fonksiyonları:

  • Sözleşmeli firmanın sözleşmede yazan performans kriterlerine uyup uymadığını takip edebilme (Müdahale Süresi, Onarım Süresi, Parça Temin süresi)

  • Firmalarla yapılan sözleşmelerin detaylarını ve sözleşme kapsamındaki cihazları yönetebilme

  • Sözleşme kapsamındaki cihazların sözleşme süresince toplam çalışırlılık oranının grafiksel gösterimi

  • Çeşitli sözleşme türleri tanımlayabilme. (Bakım, Hizmet, Sigorta vb.)

  • Sözleşmeli firmaların bilgilerini yönetme

  • Sözleşmeli firmaların iletişim kurulan personelinin bilgilerini yönetebilme

  • Sözleşme dosyalarının dijital halini yönetebilme

bottom of page