top of page

2007 yılında kurulan Davon Bilişim Teknolojileri, Türkiye’nin lider Bakım Yönetim Sistemi ve Envanter Takip Sistemi çözüm firmasıdır. Yüksek nitelikli ve akademik olarak üst düzey mühendis kadrosuyla Davon Bilişim Teknolojileri, Envanter Yönetimi ve Bakım Yönetimi alanında Sağlık başta olmak üzere Endüstri, Demir-Çelik, Kimya, Metal ve Tekstil sektöründeki şirketlerin envanterinin daha verimli, kontrol edilebilir, gözlemlenebilir ve raporlanabilir şekilde yönetilmesine yönelik CMMS (Computerized Maintanence Management Systems) teknoloji çözümleri sunmaktadır. Bunlara ek olarak uzmanlık alanına giren konularda kompleks ihtiyaçların ve problemlerin yazılım vasıtasıyla çözülmesi ve yazılıma aktarılması konusunda teknoloji danışmanlığı hizmeti vermektedir. Davon Bilişim Teknolojileri’nin Ar-Ge bölümü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsündeki Teknopark’ta, Satış ve Proje Ekibi İstanbul ofisinde hizmet vermektedir.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Davon Bilişim Teknolojileri;

Kritik öneme sahip sistemlerinde yer alan tüm bilgi varlıklarını korumayı,

Bilgi güvenliği çerçevesinde mevzuatla, sözleşmelerle ve uluslararası standartlarla uyumlu çalışmayı,

Bilgi güvenliği yönetim sistemindeki riskleri yönetmeyi,
Düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerde bulunmayı,
Kuruluş amacına uygun olarak sürdürülebilir bir sistem kurmayı
taahhüt eder.

bottom of page