top of page

İş Akış Motoru

Gerek arıza, gerek bakım veya kalibrasyon süreçlerinin en etklili şekilde yönetilmesini sağlayan İş Akışı Motoru ile ilgili bilgiler en doğru şekilde toplanabilmekte, her bir işin hangi aşamada olduğu takip edilebilmektedir.

Başlıca özellikleri:

  • İşin bulunduğu aşamada sadece ilgili zorunlu bilgilerin girilmesi sağlanabilmektedir.

  • Modellenmiş iş süreçlerinde talep edilen noktalarda e-posta ve/veya SMS atma özelliği bulunmaktadır.

  • İş akışı motoru şayesinde, sisteme girilen makinelerin ne kadar süre servis verip, ne kadar süre servis veremediği takip edilir.

  • Metapro sağladığı kişiselleştirilmiş raporlar sayesinde, arızada veya bakımda olan makinelerin ne kadar süre hizmet dışı kaldığı takip edilir, çıkan analiz sonuçlarında bu makinelerin değişim veya iyileştirme çalışmalarının karar verilmesinde öngörüde bulunulması sağlanır.

  • İş akışı motoru sayesinde planlamaya, zaman çizelgelemesine, makine grubu performansı izlemeye daha az vakit ayrılır,

  • Çalışan performansı (şirkete giriş-çıkış) incelemede kolaylık sağlanır,

  • İş kanununa ve kurumsal direktiflere uyumlu çalışılmasına yardımcı olur.

bottom of page