top of page

Raporlar

Metapro oluşturulmuş akıllı raporlama aracı sayesinde, sistemde bulunan gerek performans, gerekse envanter bilgilerinin istenilen kriterler doğrultusunda hazırlanmasını sağlar. Hazırlanan bu raporların sistem kullanıcıları dışındaki kişilere sunulabilecek şekilde, çeşitli formatlarda veya kağıt çıktısı olarak alınmasını sağlar.

Başlıca özellikleri:

Temel ve performans bilgilerini, belirlenen kriterler çerçevesinde, şirketin karar destek sistemine baz oluşturacak yeni raporlar sunar.

2

İhtiyaç duyacağınız birçok raporun standart olarak sunulmasını sağlar.

  • Metapro’da yer alan çok sayıda standart raporun yanında, firmanın isteklerine ve gereksinimlerine bağlı olarak kişiselleştirilmiş rapor geliştirme olanağı sağlar.

bottom of page